YÖNETİM
 
 

MERKEZİN İSMİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi (BORAM)

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü

26480 Batı-Meşelik ESKİŞEHİR

web: boram.ogu.edu.tr 

Tel : 222 2393750/3435

Belge geçer : 222 2393613

 

KURULUŞ TARİHİ

 5 Şubat 2004 tarih ve 25364 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur.

 

YÖNETMELİK

5 Şubat 2004 tarih ve 25364 sayılı resmi gazete

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

Birimi

 

Adı Soyadı

 

Jeoloji Müh. Bölümü

Prof. Dr. Selahattin KADİR

Kimya Müh. Bölümü

Prof. Dr. Mine ÖZDEMİR

Metalürji ve Malzeme Müh. Bölümü

Dr. Bedri BAKSAN

 

MERKEZ MÜDÜRÜ 

Prof. Dr. Haldun KURAMA

Tel: O533 762 03 47

e-posta: hkurama@ogu.edu.tr

 

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCISI

Ergün ÇETİN

Tel: 0505 320 02 02

e-posta: erguncetin@ogu.edu.tr 

 

GENEL YÖNETİM KURULU

 

Birimi

 

Adı Soyadı

 

İnşaat Müh. Bölümü

Prof. Dr. Eşref ÜNLÜOĞLU

Jeoloji Müh. Bölümü

 

Prof. Dr. Selahattin KADİR

 

Kimya Müh. Bölümü

 

Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK

 

Maden Müh. Bölümü

 

Prof. Dr. Bahri ÖTEYAKA

 

Makine Müh. Bölümü

 

Prof. Dr. Zekeriya ALTAÇ

 

Makine Müh. Bölümü

 

Prof. Dr. Necati MAHİR

 

Metalürji ve Malzeme Müh. Bölümü

Prof. Dr. Mustafa ANIK

Metalürji ve Malzeme Müh. Bölümü

Dr. Bedri BAKSAN

 

Metalürji Enstitüsü

 

Dr. Nedret AYDINBEYLİ

Fen Edebiyat Fak.

Fizik Bölümü

Prof. Dr. Suat PAT

Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü

Prof. Dr. Necmettin CANER

 


 
Yetki, Görev ve Sorumluluklar
 
 
Merkez Müdürü:
 
• Merkezi temsil etmek, gündem hazırlayarak Merkez Yönetim ve Genel Kurulunu toplamak, başkanlığını yapmak,
 
• Merkez müdür yardımcısını seçmek,
 
• Merkezin idari işlerini yürütmek, araştırma birimlerinin denetlenmesini ve işbirliğini sağlamak, bu birimler arasında personel görev değişikliği yapmak,
 
• Her yılsonunda Merkez Genel Kuruluna ve Rektörlüğe merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
 
 
Merkez Müdür Yardımcısı
 
Araştırma, Mühendislik ve idari işlemler de Merkez Müdürüne yardımcı olmak
 
Etkinliklerin düzenlenmesinde ve organizasyonlarda görev almak
 
Merkez Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak
 
 
Merkez Yönetim Kurulu:
 
• Merkezin genel çalışma planını düzenlemek,
 
• Merkezin Genel Kurulunca saptanan ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,
 
• Araç, gereç ve kaynak kullanımının araştırıcılar arasında paylaşılmasında bir program geliştirerek yardımcı olmak,
 
• Merkezde yürütülen araştırma projelerinin durumunu denetlemek,
 
• Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak,
 
• Merkezde gerçekleşen ya da merkezce desteklenen tüm yayınların, çalışmaların kullanımları ile ilgili esasları belirlemek ve karar almak,
 
• Merkezde yeni araştırma birimlerinin kurulması ya da varolan birimlerin kapatılması için Merkez Genel Kuruluna öneri sunmak ve bunların işleyiş ve denetimini sağlamak,
 
• Araştırma projelerini yürüten elemanların uygulama ve yayın konularında gereksinimleri olan mali destek isteklerini karara bağlamaktır.