VİZYON
 
Vizyon
 
Bor ürünlerinin ülkemizde üretimini, geliştirilmesini ve kullanımını sağlamak için kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yaparak, ürün ve teknoloji gelişimine yönelik yenilikçi bilimsel araştırmaların yapıldığı, bilimsel çalışmalara yönelik temel alt yapı, analiz ve akademik bilgi taleplerini karşılayan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve akredite bir merkez özelliği kazanmak.