MİSYON
Misyon
 
Bor Araştırma ve Uygulama Merkezinin misyonu mevcut alt yapı olanakları ile yenilikçi bilimsel araştırmaların yapılması sağlamak ve desteklemek, araştırmacı - üretici - kullanıcı koordinasyonu ile yönlendirmek, yurt içi ve yurtdışı araştırma kurumları ile işbirliğini geliştirmek, bilgi paylaşımına yönelik bilimsel toplantılar düzenlemek ve stratejik bilgi/belge üretmek gibi faaliyetlerin yürütülmesidir.