BOR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü BORAM 26480 / ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 239 37 50 / 3435 - Belgegeçer: (222) 239 28 40 - Web: boram.ogu.edu.tr E-Posta: hkurama@ogu.edu.tr

 

BOREN Proje Çağrısı
06.11.2018

BOREN tarafından başlatılan proje çağrısı kapsamında; “Borlu Fiber, Fiberglass ve/veya Kompozit Uygulamaları”na yönelik proje önerileri alınacaktır. Proje önerileri, BOREN Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca değerlendirilerek desteklenecektir. Desteklenmesine karar verilen Projeler, BOREN ile işbirliği şeklinde yürütülecektir.

http://www.boren.gov.tr/tr/proje-cagrisi/borlu-fiber-fiberglass-ve-veya-kompozit-uygulamalari

BOREN Bor Bursu
06.11.2018

Çağrı kapsamında; "Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Bor Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca lisansüstü öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılara burs verilebilecektir.  Bor Bursundan yararlanmak üzere; Akademik Tez/Bilimsel Araştırma çalışmalarını yalnızca bursiyer taleplerini içerecek şekilde, aynı zamanda Proje Başvurusu olarak BOREN'e yapılacaktır.http://www.boren.gov.tr/tr/duyuru/boren-bor-bursu-programi-konulu-cagrisi