KÜTÜPHANE

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

BOR İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR

BOR UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ (BORAM)

PROJELLER

 1. MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİYLE SÜPERİLETKEN MAGNEZYUM BORÜR (MgB2) ÜRETİMİ ESOGU-BAP-2017

MAKALELER

 1. Kurama, H. (2010), “The Potential, Production and Application of Boron Products in Turkey”. The 4th of the Lioning International Magnesite Materials Exposition, CLIMME, Forum on Development of Boron Industry. Shenyang-China, 55-72,
 2. Kurama, H., “Turkey’ Borates Bounty” (2011) Industrial Minerals, February 2011
 3. Kurama H., (2016)”Mechanical Alloying and Processing of Nanomaterials by High-energy Mechanical Milling”, 4th International Conference “Nanotechnologies” October24-27, 2016 Tbilisi, Georgia
 4. Kurama H., Erkus S. Gaşan H., (2017) Effect of Process Variables on the Synthesis of MgB2 by High-Energy Ball Bill, Physicochem. Probl. Miner. Process. 53(2), 969-982
 5. Kurama H., Erkus S. Gaşan H., (2017) “The effect of process control agent usage on the structural properties of MgB2 synthesized by high energy ball mill, Ceramics International 43 S391–S396
 6. G. Gunkaya, Kurama H., (2017) “Effect of process parameters on the electrophoric deposition of BC4 particulates on nickel substrate, European Metalurgical Conference, June 25-28, Leipzig, Germany, proceedings volume 1, 429-39 

Maden Mühendisliği Bölümü

PROJELLER

 1. “Ses Ötesi Dalgaların Bor Konsantresi Kazanımında Kullanılabilirliği”, Osmangazi Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Proje, Proje Yürütücüsü: Sönmez, E., Projede Görev Alanlar: Özdağ, H., Koca, S., İpek, H., 1997-2000

ULUSLARARASI MAKALE

 1. Sonmez, E., Koca, S., Ozdag, H., Ipek, H.,; “Beneficiation of Colemanite Concentrates From Fine Wastes by Using Ultrasound Waves”, Minerals Engineering , Volume 17, pp. 359-361. (2004)
 2. Kurama S., Kara A., Kurama H. “The Effect of Boron Waste in Phase and Microstructural Development of a Terracotta Body During Firing” Journal of the European Ceramic Society, 26, 755-760 (2006) 
 3. Kurama S., Kara A., Kurama H. “Investigation of Borax Waste Behavior in Tile production” Journal of the European Ceramic Society, 27, 1715-1720 (2007)

BİLDİRİLER

 1. Ayvazoğlu Yüksel, G. ve Kurama, H. “A Preliminary Study for the Treatment of Kırka Boron Works Concentration Plant (KBCP) Wastewater by Flocculation-Sedimentation” IV International Boron Symposium 15-17 October 2009, Eskişehir –Turkey, pp. 437- 440

 

Kimya Mühendisliği  Bölümü

ULUSLARARASI MAKALE

 1. Özdemir, M. ve İ. Kıpçak, “Boron Recovery from Borax Sludge, Boron Industrial Waste, by Solid-Liquid Extraction,” Ind. Eng. Chem. Res., 42, 5256-5260 (2003). 
 2. Özdemir, M. ve N. Öztürk(Uygan) “Utilization of Clay Wastes Containing Boron as Cement Additives,” Cem. Concr. Res., 33, 1659-1661 (2003). 
 3. Öztürk, N. and D. Kavak, “Boron removal from aqueous solutions by adsorption using full factorial design”, Fresenius Environmental Bulletin, 12, 12, 1450-1456 (2003).
 4. Öztürk, N. and D. Kavak, “Boron removal from aqueous solutions by adsorption on waste sepiolite and activated waste sepiolite using full factorial design”, Adsorption, 10, 245-257 (2004).
 5. Öztürk, N., D. Kavak, “Adsorption of boron from aqueous solutions using fly ash: batch and column studies” Journal of Hazardous Materials, B127, 81-88, (2005).
 6. Özdemir, M. ve İ. Kıpçak, “Recovery of Boron from Borax Slugde Using Solid-Liquid Extraction Followed by Ion Exchange with Amberlite Resin,” Environ. Prog., 26, 157-163 (2007).
 7. Özdemir, M. ve İ. Kıpçak, “Boron Recovery from Borax Sludge Using Solid-Liquid Extraction Followed by Sorption with a Boron Selective Resin in Column,” Environ. Prog., 26, 375-383 (2007).
 8. Öztürk N., D. Kavak and T.E. Köse, “Boron removal from aqueous solution by reverse osmosis” Desalination, 223, 1-9, (2008).
 9. Öztürk N., D. Kavak, “Boron removal from aqueous solutions by batch adsorption onto cerium oxide, using full factorial design” Desalination, 223, 106-112, (2008).
 10. Öztürk N., T.E. Bektaş, “Boron removal from aqueous solutions by ion-exchange resin: Batch studies” Desalination, 227,233-240, (2008).
 11. Köse,T.E., N. Öztürk, “Boron removal from aqueous solutions by ion-exchange resin: Column sorption–elution studies”, Journal of Hazardous Materials, 152, 744-749, (2008).
 12. Ennil Köse, T., Öztürk, N. (2008) Boron removal from aqueous solutions by ion-exchange resin: Column sorption–elution studies, Journal of Hazardous Materials Volume 152, Issue 2, 1 April, 744-  749
 13. Özdemir M., Kıpçak M., (2016) “Use of Borax Sludge as an Additive in Wall Tile”, Journal of Materials Science and Chemical Engineering 04(12):39-45

ULUSAL MAKALE

 1. Özdemir, M., İ. Kıpçak ve N. Öztürk, “Bor Endüstrisi Katı Atıklarından Boraksın Katı-Sıvı Özütleme ile Geri Kazanılması”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1, 175-182 (2003).
 2. Topçu, İ. B., M. Özdemir ve A. Uğurlu, “ Boraks Üretiminde Ortaya Çıkan Atık Malzemenin Çimento İçerisinde Değerlendirilmesi”, DSİ Teknik Bülteni, 102, 14-19 (2006). 

BİLDİRİLER

 1. Öztürk, N., D. Kavak ve M. Özdemir, “Boron Removal from Aqueous Solution by Adsorption onto Activated Carbon and Alumina Using Experimental Design,” Proc. 4th Int. Solid Waste Association, Vol.3, 1907-1914, İstanbul, 2002.
 2. Kıpçak, İ. ve M. Özdemir, “The Recovery of Boron from Borax Sludge by Solid-Liquid Extraction Using Sulfuric Acid,” Proc. 2th Int. Boron Symposium, Eskişehir, 519-524, The Chamber of Mining Engineers of Turkey, Ankara, 2004. 
 3. Uğurlu, A. ve M. Özdemir, “Evaluation of Boron Containing Clay Wastes in Cement,” Proc. 2th Int. Boron Symposium, Eskişehir, 405-411, The Chamber of Mining Engineers of Turkey, Ankara, 2004. 
 4. Özdemir, M. ve İ. Kıpçak, “Boron Recovery from Solid Wastes Containing Boron by Solid-Liquid Extraction with Sodium Carbonate,’’ Proc. 7th World Congress of Chemical Engineering,Glasgow, P40-017, IChemE, UK, 2005.
 5. Kıpçak, İ. ve M. Özdemir, “Investigation of Usability of Borax Slime, Boron Industrial Waste, in Production of Wall Tile,’’ III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri, Eskişehir, 607-614, Türk Seramik Derneği, İstanbul, 2005. 
 6. Özdemir, M. ve İ. Kıpçak, “Boron Recovery from Borax Sludge Using Solid-Liquid Extraction Followed by Precipitation,” 10th World Filtration Congress, Leipzig, Germany, 2008 
 7. Kıpçak, İ. ve M. Özdemir, “Boron Recovery from the Clay Waste of Boron Industry by Solid-Liquid Extraction,” 10th World Filtration Congress, Leipzig, Germany, 2008 
 8. Öztürk N., Kavak D., “Boron removal from aqueous solutions by batch adsorption onto cerium oxide, using full factorial design” Abstracts on Conference Desalination and Environment, Halkidiki, Greece, 134, 22-25 April 2007.
 9. Öztürk, N., Kavak, D. and Köse, T.E., “Boron removal from aqueous solution by reverse osmosis” Abstracts on Conference Desalination and Environment, Halkidiki, Greece, 134, 22-25 April 2007.
 10. Köse, T.E., N. Öztürk, “Bor türevleri tesisi atıksuyundan çöktürme ile bor gideriminin 22 tam faktöriyel deney tasarımı yöntemi kullanılarak incelenmesi”, III.Uluslararası bor sempozyumu, Ankara, 2-4 Kasım 2006, 515-519.
 11. Kavak, D., N. Öztürk, “Kesikli Adsorpsiyon Yöntemi ile Cüruf Kullanılarak Sulu Çözeltiden Bor Giderimi” III.Uluslararası bor sempozyumu, Ankara, 2-4 Kasım 2006, 507-510. 
 12. Kavak, D., N. Öztürk, “Kolonda  Adsorpsiyon Yöntemi ile Cüruf Kullanılarak Sulu Çözeltiden Bor Giderimi” III.Uluslararası bor sempozyumu, Ankara, 2-4 Kasım 2006, 521-524.
 13. Kavak, D., N. Öztürk, “Kolonda Adsorpsiyon Yöntemi ile Uçucu Kül Kullanılarak Sulu Çözeltiden Bor Giderimi” III.Uluslararası bor sempozyumu, Ankara, 2-4 Kasım 2006, 503-506. 
 14. Öztürk, N.and T.E. Köse, “Boron removal from aqueous solution by ion exchange using experimental design”, International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, Proceedings of IEW 2006P50Antalya,11-15 June 2006 
 15. Öztürk, N. and D. Kavak, “Adsorption of boron from aqueous solutions by alumina” 7thWorld Congress of Chemical Engineering, Glasgow 2005, Book of Abstracts, 454, Glasgow, 10-14 July 2005
 16. Öztürk, N.,  and T. E. Bektaş, “Kinetic modeling and column study of boron removal from aqueous solution by ion Exchange” 7th World Congress of Chemical Engineering, Glasgow 2005, Book of Abstracts, 455, Glasgow, 10-14 July 2005 (Metnin tamamı elektronik ortamda yayımlandı).
 17. Öztürk, N. and D. Kavak, “Adsorption of boron from aqueous solutions by sepiolite using full factorial design: I. Batch studies” Proceedings of the 2ndInternational boron symposium, Eskişehir, 477-485, p2 Tasarım Reklam, Ankara, 2004.
 18. Bektaş, T. E., and N. Öztürk, “Boron removal from aqueous solution by ion exchange resin” Proceedings of the 2nd International boron symposium, Eskişehir, 487-493, p2 Tasarım Reklam, Ankara, 2004.
 19. Kavak, D., and N. Öztürk, “Adsorption of boron from aqueous solutions by sepiolite: II. Column studies” Proceedings of the 2nd International boron symposium, Eskişehir, 495-500, p2Tasarım Reklam, Ankara, 2004.
 20. Bektaş, T. E., and N. Öztürk, “Boron removal from aqueous solution by ion exchange resin: Column sorption-elution studies” Proceedings of the 2nd International boron symposium,Eskişehir, 501-506, p2 Tasarım Reklam, Ankara, 2004.
 21. Kavak, D., and N. Öztürk, “Adsorption of boron from aqueous solutions by fly ash”Proceedings of the 2nd International boron symposium, Eskişehir, 507-516, p2 Tasarım Reklam, Ankara, 2004.

BİLDİRİLER

 1. Özdemir, M., N. Öztürk, İ. Kıpçak ve T.E. Bektaş, “Kırka Boraks Tesisi Kil Pestili Katı Atıklarının Çimento Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, 1. Ulusal Katı Atıklar Kongresi, 1-6, İzmir, 2001.
 2. Özdemir, M., İ. Kıpçak ve N. Öztürk, “Bor Endüstrisi Katı Atıklarından Boraksın Katı-Sıvı Özütleme ile Geri Kazanılması”, Bor Sempozyumu, 40, Balıkesir, 2002. 
 3. Öztürk, N., T.E. Bektaş, D. Kavak ve M. Özdemir, “Sulu Çözeltiden İyon Değişimi ile Bor Giderimine Çeşitli Parametrelerin Etkilerinin Deney Tasarımı Yardımıyla Belirlenmesi”, BorSempozyumu, 41, Balıkesir, 2002. 
 4. Kavak, D., N. Öztürk ve M. Özdemir, “Sulu Çözeltiden Adsorpsiyonla Bor Giderimi ve Deney Tasarımı”, V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-5, ÇADPO1, Ankara, 2002.
 5. Özdemir, M. ve İ. Kıpçak, “Boraks Şlampından Borun Katı-Sıvı Özütleme ve İyon Değişimi ile Geri Kazanımı”, VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-7, TOA50, Eskişehir, 2006.
 6. Uğurlu, A. ve M. Özdemir, “Boraks Üretiminde Ortaya Çıkan Atık Malzemenin Çimentoda Değerlendirilmesi”,2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Ve Sergisi, 319, Ankara, 2007.
 7. Bektaş, T. E., N. Öztürk, “Bor ve Bor Bileşiklerinin Çevresel Etkileri ve Sulardan Giderim Yöntemleri”, I. Ulusal Bor Çalıştayı Bildiriler Kitabı, 375-382, Ankara, 2005 (metnin tamamı elektronik ortamda yayımlandı).
 8. Uygan, D., N. Öztürk, Ö. Çetin, “Sulama Sularında Kirlilik ve Önemi, Eskişehir-Seyitgazi-Kırka Yöresinde Bor Kirliliği”, Tarımsal Öğretimin 155. Yıldönümü Sempozyumu ve 25. Hizmet yılı anı toplantısı 3, Eskişehir İli’nin Tarımsal Potansiyeli Sorunları ve Çözüm Yolları 5. Sempozyum Bildirileri, 43-54 Eskişehir, 2001.

TEZ

 1. Bayar, D., “Sulu Çözeltiden Adsorpsiyonla Bor Giderimi ve Deney Tasarımı”, Osmangazi Üniversitesi, 2001.
 2. Uğurlu, A., “Boraks Üretiminde Ortaya Çıkan Atık Malzemenin Çimento İçerisinde Değerlendirilmesi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2004.
 3. Demiray, L., “Bor Endüstrisi Atıklarından Borun İyon Değişimi ile Geri Kazanılması”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2004.
 4. Kıpçak, İ., “Bor Endüstrisi Katı Atıklarından Borun Katı-Sıvı Özütleme ile Geri Kazanılması ve Katı Atıkların Seramik Üretiminde Kullanılması”, Osmangazi Üniversitesi, 2004. 
 5. Kavak, D., “ Adsorpsiyonla Bor Giderimini Etkileyen Parametrelerin ve Optimum Değerlerinin Belirlenmesi”, Osmangazi Üniversitesi, 2004.
 6. Bektaş, T. E., “İyon değişimi Yöntemi ile Sulu Çözeltiden Bor Giderimi Üzerine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi”, Osmangazi Üniversitesi, 2005.

 

İnşaat Mühendisliği  Bölümü

ULUSAL MAKALE

 1. Kırka Boraks Tesis Atıklarının Tuğla Malzemesi Olarak Kullanımı, Nezahat Ediz ve İlker Bekir Topçu, İMO, Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması Sempozyumu, 1995, Ankara, ss. 141-150.
 2. Bor Atıklarının Çimento ve Beton Teknolojisinde Kullanılması, İlker Bekir Topçu, Ahmet Raif Boğa, Akdeniz İnşaat Haber, Ekim-Kasım 2004, Sayı 1, ss. 21-22.
 3. Boraks Üretiminde Ortaya Çıkan Atık Malzemenin Çimento İçerisinde Değerlendirilmesi, İlker Bekir Topçu, Mine Özdemir, Ali Uğurlu, DSİ Teknik Bülteni, Yıl 2006, Sayı 102, ss. 14-23.
 4. Çelik O.N., Akbayır Ö., Gaşan H., Er Ü., ve Aydınbeyli N., (2008), “Borlanmış  AISI 1030 Çeliğinin Abrazif   Aşınma Özellikleri”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh Mim. Fak.Dergisi C.XXI, S.1

BİLDİRİLER

 1. Bor İçeren Kil Atıkların Çimento İçerisinde Değerlendirilmesi, Ali Uğurlu, Mine Özdemir, İlker Bekir Topçu,  II. Uluslararası Bor Sempozyumu, 2004, Eskişehir, ss. 405-417.
 2. Bor Atıklarının Harç Üretiminde Kullanılması, İlker Bekir Topçu, Ahmet Raif Boğa, I. Ulusal Bor Çalıştayı, 28-29 Nisan 2005, Ankara, ss. 113-120.

 

Metalürji Enstitüsü / Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 

ULUSLARARASI MAKALE

 1. Çelikyurek İ., Baksan B., Torun O., and Gürler R., “Boronizing of iron aluminide Fe72Al28Intermetallics, Volume 14, Issue 2, February 2006, p. 136-141

BİLDİRİLER

 1. Çelikyürek İ., Gürler R, Torun O., “Al İçeriğinin Fe-Al Metaller Arası Bileşiğinin Borlama Kinetiğine Etkisi”, 3. Uluslararası Bor Sempozyumu, 2-4 Kasım, 2006, Ankara, p.169
 2. 2. Çelikyürek İ., Torun O., Gürler R. “Borlanmış Fe3Al Metaller Arası Bileşiğinin Abrasif Aşınma Özelliklerinin Belirlenmesi”, 13, Uluslararası Metalürji ve Malzeme Kongresi, 9-12 Kasım, 2006, İstanbul, p.58
 3. 3. Çelikyürek İ, Baksan B., Torun O., Gürler R., “Boronizing of Iron Aluminum Alloys”, III. Discussion Meeting on the Development of Innovative Iron Aluminum Alloys, January 22-24, 2006, Mettmann-Düsseldorf, Germany, p.27
 4. 4.Çelikyürek İ., Baksan B., Torun O. Gürler R. “Demir Alüminatın (Fe72Al28) Borlanması”, I. Ulusal Bor Çalıştayı, 28-29 Nisan, 2005, Ankara, s. 169-174
 5. 5. Çelikyürek İ., Baksan B., Gürler R., “Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Borlanması”, 2.  Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül, 2004, Eskişehir
 6. 6. Körpe N.Ö., Baksan B., Çelikyürek İ., Körpe E., Gürler R., “Fe3Al (Fe74Al26) Alaşımının Borlanması”, 2.  Uluslararası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül, 2004, Eskişehir

MAKALELER

 1. Çakta Yılmaz, D.,  Koç N., Turan S., (2016) “Synthesis of Calcium Hexaboride Powder via Boro/ Carbothermal Reduction with a Gel Precursor”, J. Ceram. Sci. Tech. 07[04], 349-356
 2. Yılmaz, D., Savacı U., Koç N., Turan s., (2017) “Carbothermic Reduction Synthesis of Calcium Hexaboride Using PVA-Calcium Hexaborate Mixed Gels”, DOI10.1016/j.ceramint.2017.11.050

PROJELER

 1. “Fe3Al ve FeAl metaller arası bileşiklerine ergitme ve difüzyon kaynağı uygulanması, Borlanması ve aşınma özelliklerinin incelenmesi”, ESOGU Araştırma Fonu, 200337034

 

Fen Edebiyet Fakültesi

ULUSLARARASI MAKALE

 1. Musa G, Vladoiu R, Ciupina V, Lungu CP, Mustata I, Pat S, Akan T, Ekem N, “Characteristics of boron thin films obtained by TVA technology”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 8 (2), 2006,p: 617-620
 2. T. Akan, N. Ekem, S. Pat, U.G. Issever, M.Z. Balbag, M.I. Cenik, R. Vladoiu and G. Musa, “Boron thin film deposition by using Thermionic Vacuum Arc (TVA) technology”, Materials Letters, vol. 61, Issue, 2007, p:23-26
 3. M.Z.Balbag, S.Pat, M.I.Cenik, T.Akan, N.Ekem, G.Musa, “Boron evaporation and related difficulties”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol.9, No:4, April 2007, p.858-861
 4. Okur, S., Kalkanci, M., Pat, S., Ekem, N., Akan, T., Balbag, Z., Musa, G., Tanoglu, M., “MgB2 superconducting thin films sequentially fabricated using DC magnetron sputtering and thermionic vacuum arc method”, Physica C-Superconductivity And Its Applications, 466 (1-2): 205-208 NOV 1 2007
 5. N. Ekem, T. Akan, S.Pat, M.Z. Balbag, M.I. Cenik, E. Karakas, R. Vladoiu, G. Musa, “Investigation of Properties of Boron Thin Film Deposited By Thermionic Vacuum Arc Technology”, American Institute of Physics, p 699, PACS:52.75.Xx.52.80Vp, 2007

BİLDİRİLER

 1. G. Musa, N. Ekem, M.Z. Balbag, S. Pat, M.I. Cenik, R. Vladoiu, T. Akan, E. Karakas, “Thermionic Vacuum Arc Technology Use for Evaporation of Boron”, The 5th International Conference on Global Research and Education, 25-28 September 2006, Iasi, Romania Proceedings Volume II
 2. S. Okur, M. Kalkanci, M.Tanoğlu, N. Ekem, T. Akan, S. Pat, Z. Balbag, G. Musa, “ Fabrication of Boron Thin Films and Characterization of MgB2 Superconducting Thin Films Produced in Mg Vapor”, 2- 4 November, 2006, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara
 3. N. Ekem, T. Akan, S. Pat, U.G. Issever, M.Z. Balbag, M.I. Cenik, S. Demirkol, R. Vladoiu, G. Musa, “Boron Thin Film Deposition by Thermionic Vacuum Arc (TVA) Technology, XXVII th ICPIG, Eindhoven, the Netherlands, 18-22 July, 2005
 4. G. Musa, N. Ekem, R. Vladoiu, T. Akan, S. Pat, U.G. Issever, M.Z. Balbag, M.I. Cenik, “Use of Thermionic vacuum arc (TVA) technology for boron film deposition”, 17th International Symposium on Plasma Chemistry, August 7-12, 2005 Toronto, CANADA
 5. G. Musa, R. Vladoiu, V. Ciupina, C.P.  Lungu, I. Mustafa, S. Pat, T. Akan, N. Ekem, “Characteristics of Boron Thin films obtained by TVA Technology”, The 4th National Conference New Research Trends in Material Science, ARM-4, Vol II, September 4-6, Constanta, ROMANIA
 6. N. Ekem, T. Akan, S. Pat, U.G. İşsever, M.Z. Balbag, M.İ. Cenik,  R. Vladoiu,  G. Musa, “Boron Processes Using The Thermionic Vacuum Arc Technology” TPS-23rd International Physics Congress, 13-16 September 2005, Muğla, Türkiye
 7. G. Musa, R. Vladoiu, S. Pat, T. Akan, N. Ekem, “Plasma deposition of boron thin films”, XIII th Conference on Plasma Physics and Applications, October 26-29 2005, Iasi, Romania
 8. M.Z Balbag, S. Pat, M. I. Cenik, T. Akan, N. Ekem, G. Musa, “Boron Evaporation And Related Difficulties”, 7th International Balkan Workshop on Applied Physics, July 5-7,2006, Constanta, ROMANIA
 9. N. Ekem, T. Akan, S. Pat, M.Z. Balbag, M.I. Cenik, E. Karakas, R. Vladoiu, G. Musa, Investigation of properties of boron thin films deposited by Thermionic Vacuum Arc Technology, 6th International Conference of the Balkan Physical Union, August 22-26-Istanbul, Türkiye

 TEZ

 1. Termiyonik Vakum Ark (TVA) Teknolojisi İle Üretilen Bor Deşarjlarının Özelliklerinin İncelenmesi, Erdinç Karakaş, Y-Lis 2006, ( Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü)

ULUSAL MAKALE

 1. Gülensoy H. Gedikbey T., "Kolemanit, Uleksit, Pandermit ve Tunellit Minerallerinden Sulp Faz Reaksiyonları İle Boraks Verimi Üzerine Çalışmalar ", DOĞA Seri-B, Cilt:4, Sayı:1, 33-37, 1980.
 2. Gedikbey T., Şengil İ.A., İşküzar S., ‘Tinkalin dehidrasyonu ve dehidrasyonun süzülebilirliğe etkisi’ A.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, 1992, VIII, 33-43.
 3. Gülensoy H., Gedikbey T., ‘Solubilities of colemanite, ulexite, pandermite and tunellite in different alkaline solutions’ Bulletin of  The School of Engineering and Architechture of Sakarya, 1981, SEA-10, 37-49.
 4. Gülensoy H., Gedikbey T., ‘Bor elementinin özellikleri, reaksiyonları ve anali,zi hakkında kısa bir etüd’ Sakarya D. M. M. Akademisi dergisi,1978, MMA-5, 117-128.
 5. Gedikbey T., Gülensoy H., Civelekoğlu H., ‘Türkiye deki çeşitli bor cevheri rezervleri ile bunlardan özellikle borik asit üretimi konusundaki alternatiflerin değerlendirilmesi’ Kimya ve Sanayi Dergisi, 1978, cilt XXVI, 13-25.
 6. Gedikbey T., Birlik E., 2004, Kırka Tinkalinin Dehidratasyonun ve Çözünürlüğünün İncelenmesi Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 151-157
 7. Arslan N., Çiçek A. , Akkan C. , Kılınç D. & Acı E.,  (2010) “ Accumulation of heavy metals by earthworms in boron-contaminated area (Kırka-Eskişehir)”, Advances of the 4th International Oligochaeta, Taxonomy Meeting Zoology in the Middle East, Supplementum 2,: 111–116. ISSN 0939-7140 © Kasparek Verlag, Heidelberg
 8. Korkmaz F., Sönmez G.D., Çelik P.A., Aytar P., Mutlu M.B., Çabuk, A.,  (2017), “Toxicity and mutagenicity assessment of a boron mine drainage water”, Water and Env. Journal, https://doi.org/10.1111/wej.12321

BİLDİRİLER

 1. Gedikbey, T. ve Birlik, E., Kırka Tinkalinin Dehidratasyonunun ve Çözünürlüğünün Belirlenmesi, 2. Uluslar arası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004, Eskişehir, 267-272.
 2. Gedikbey, T., Şarda, D. ve Birlik, E., Kolemanit ve Pandermit Minerallerinden Borik Asit Üretimi, 2. Uluslar arası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004, Eskişehir, 285-290.
 3. Gedikbey, T. Şarda, D ve Birlik, E., Uleksit ve Tünellit Mineralinden Borik Asit Üretimi, 2. Uluslar arası Bor Sempozyumu, 23-25 Eylül 2004, Eskişehir, 291-296.
 4. Ekem N., Akan T., Pat s., Balbag M.Z., Cenik M.I., Karakaş E., Vladoiu R., Musa G., (2007)  “Investigation of Properties of Boron Thin Film Deposited By Thermionic Vacuum Arc Technology “, Sixth International Conference of the Balkan Physical Union. AIP Conference Proceedings, Volume 899, pp. 699-699

TEZ

 1. Şarda D., ‘Bor minerallerinden Borik asit Üretimi’ Osmangazi Üniversitesi Fen Bil. Enst, 1994.
 2. Birlik E., " Kırka Tinkalinin Özelliklerinin Belirlenmesi ", Osmangazi Üniversitesi Fen Bil. Enst, 1999
 3. Akçin S., " Bor Mineralleri ve Türevlerinin Tayin Metotları ", Osmangazi Üniversitesi Fen Bil. Enst, 1999.

 

Ziraat Fakültesi

BİLDİRİLER

 1. A. Torun, A., Duymus E., Tolay I., Gulmezoglu N., Erdem H. and Torun B., (2017), “Effects of Boron Nutrition on Alleviatin of Salt Damages in Sunflower Plants,” VIII International Plant Nutrition UTRITION Colloquium 19-24 AUGUST- COPENHAGEN- DENMARK

MAKALELER

 1. Ardıç M., Sekmen A.H., Turkan I., Tokur S., Ozdemir F.,  (2009) “The effects of boron toxicity on root antioxidant systems of two chickpea (Cicer arietinum L.) cultivars “, Plant and Soil 314(1):99-108