Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu
14.11.2016

Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu (AGROBOR 2016) 16-18 Kasım 2016 tarihlerinde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ev sahipliğinde Ankara’ da düzenlenmiştir

Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu’nun ülke tarımına ve ekonomisine önemli katkı sağlaması hedeflenmektedir. Sempozyum kapsamında; Topraklarda Bor İçeriği, Bor Gübreleri ve Kullanımı, Borun Bitki Büyümesi ve Fizyolojisinde Etkisi ve Bor Toksisitesi ile ilgili konularda çalışmaların paylaşılması amaçlanmıştır

http://agrobor.boren.gov.tr/Boren/agrobor